Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata


'Commons' is een concept dat de voorbije jaren sterk opgang maakte. Het staat voor een model waarin groepen mensen langdurig samen diensten of goederen beheren. Samenwerkingsverbanden los van markt en staat. Ze zijn divers: coöperaties, actieplatformen, burgerinitiatieven of meer klassieke middenveldorganisaties. Typisch staat een afgebakende groep van gebruikers mee in voor het beheer.

We vinden al voorbeelden in de zorg (ouders van kinderen met een handicap die zelf zorg organiseren, een wijk die inzet voor burenzorg en buurtzorg beloont met een eigen munt), in mobiliteit (autodelen door een groep mensen die samen auto's bezitten), in de economie (samen delen van een voorraad gebruiksgoederen).


  • Hoe kunnen we 'commons' precies definiëren?

  • Commons nemen vele vormen aan, van buurtpreventienetwerken tot autodeelgroepen: zijn er goede en slechte commons?
  • Vullen ze een gat in dat de overheid niet kan of niet (meer) wil invullen?

  • Is dit een concept dat op grote schaal kan ontwikkeld en toegepast worden? Moeten, naast de overheid, groepen burgers op grote schaal gemeenschappelijke goederen of diensten beheren: zowel in zorg, mobiliteit als economie?

  • Als commons diensten aanleveren, wat is de rol van de overheid dan nog? Zijn overheidsdiensten onmisbaar?


Registreer je en debatteer mee

Voor ons telt elke doener. Iedereen kan alle inhoud lezen op deze site. Als je wil bijdragen (liken, commentaar geven,...) dan vragen we je om te registreren.

Nieuws

Loading...