Pagina-navigatiestructuur
Spring naar het einde van metadata
Ga nar het begin van metadata
Schrijf mee het programma van Groen over de relatie tussen overheid, burgers, ondernemers en het middenveld op vlak van mobiliteit, zorg en economie.

Registreer je en laat je stem horen

Wakkere burger, tomeloze vrijwilliger, actief in het middenveld, lid van Groen, geëngageerde ondernemer, bevlogen expert of gepassioneerde ambtenaar?

Voor ons telt elke doener. Iedereen kan alle inhoud lezen op deze site. Als je wil bijdragen (liken, commentaar geven,...) dan vragen we je om te registreren.

Registreer je nu en leg je ei, samen broeden we het uit.
27 Reacties

 1. Debat 12  Is het drastische verhogen van de voertuigen-brandstofprijs een oplossing om af te geraken van files, CO2 pollutie en vele ongelukken ?

  Debat 13 Is het afschaffen van elke wedde voor politieke mandaten de enige remedie om af te geraken van de graaicultuur van de "beroepspolitici" ?

  Debat 14 Is het beperken van politieke mandaten in de tijd de enige remedie om af te geraken van het verlammend politiek opportunisme ?

  Debat 15 Is het drastisch verminderen van het aantal Belgische politici de enige remedie voor de verlammende praatbarak en kibbelcultuur van nu ? 

 2. Waarom 5 kostelijke regeringen?

  Waarom de laagste pensioenen van Europa? (na 42 werkjaren en afgetopt op 56000 € per jaar inkomen/gewerkt)

  Waarom de hoogst kostende diensten van Europa? GSM, Internet, medicijnen, huur, ...

  Waarom Turteltax?

  Waarom al die vele dure inter-comunales?

  Waarom extreem hoge wedde politiekers en amtenaren, hun vroeg pensioen,...?

  Waarom politiekers die niet luisteren en weten wat er leeft bij de mensen?

  1. Wat volgt is een bescheiden mening en slechts een persoonlijke visie.

   Het verschijnsel van de vele politieke mandaten in ons landje is er gekomen door het traditionele gebrek aan eensgezindheid bij de Belgen. We zijn een erg jong landje met weinig  authentieke samenhorigheid. Anderzijds heeft het geredekavel van de vele politici ons toch behoed voor dictatuur, burgeroorlog en bloedige revoluties.

                               

   De talrijke mandatarissen zijn wel erg kostelijk omdat iedereen een deeltje van de koek voor zich wil hebben. Wafelijzer-politiek, dorps-en  vriendjespolitiek, al dan niet geacteerde kibbelpartijen zijn de bijna dagelijkse symptomen van de vergroeiing van onze democratie.

   Het hoger ambtenarenpensioen, volledig aan 60/65 jaar afhankelijk van de overheidsdienst en de generatie waartoe men behoort en thans ook naar 67 gebracht., is het resultaat van "de uitgestelde wedde". Een hoger opgeleid ambtenaar verdient een ganse loopbaan aanzienlijk minder dan bij een privaat werkgever.

   Zoals elke menselijke inbreng, veroudert ook een democratisch systeem en begint er "sleet" op te komen.  


   1. een idee

    openbaar Parkeren in België

    ik stel voor alle auto per jaar een keer extra parkings betalen voor ganse België

    gedaan met boeten

    gedaan met palen

    gedaan met administratie

    gedaan met beperking

    gedaan met kosten door gemeente en stad 

    gedaan met stres 

    gedaan met onmenselijke manier aanpakken      

   2. Jammer genoeg staat in deze reactie een.pertinente onwaarheid : OESO onderzoek heeft uitgewezen dat in belgie een ambtenaar over zijn ganse leven 10 procent meer verdient dan een gelijkwaardige medewerker in de private sector. Het pensioen is uiteraard de grootste extra uitgave wanneer je de twee statuten vergelijkt.
    1. Het overheidsloon  is merkelijk geringer dan het loon voor een evenwaardige werknemer in de private sector. Het verschil wordt een opgespaard kapitaal na een volledige loopbaan. Dit kapitaal, juist belegd, geeft rente af die dan het hoger pensioen mogelijk maakt t.o.v. het privé-pensioen. De overheid kiest bewust voor het  duurdere pensioen omdat statistisch gezien de uitkering van een pensioen minder kostelijk is dan de verloning van een levenslange loopbaan die meer kans heeft zich voor te doen dan een rust-uitkering naar ieders levenseinde toe. Spijtig dat “juist” beleggen niet meer gebeurt of onmogelijk is door verscheidene factoren. Overigens kan iedereen een ambt zoeken in de openbare sector en een “leven lang” werken om zo de begeerde meerwaarde van 10 % te bekomen t.o.v. de private sector, tenminste volgens het mij althans onbekende OESO-rapport (!).                                                                                                                                                      

     Mvg.  Denise

     1. Er is in alle talen over het oeso rapport gezwegen in belgische politieke kringen (dateert overigens al van meer dan 10 jaar geleden). En niet iedereen kan bij de overheid werken als statutair medewerker: een partijbelang primeert steeds boven de competenties, met name in de manafementfuncties. Bovendien erkent de overheid zelden de ervaring in de private sector correct wat zowiezo voor discriminatie zorgt. Het blijven twee sterk gescheiden werelden die kunstmatig sterk gescheiden blijven vanuit een protectionistische reflex. Contractueel geraak je er wel binnen maar dan werk je aan de slechte voorwaarden van de private sector zonder de extralegale voordelen die prive biedt om competitief te kunnen blijven met de overheid. Mijn extralegaal pensioen dat ik op 20 jaar opbouw is het equivalent van het pensioenverschil van 1 jaar tussen een gepensioneerde statutaire ambtenaar en een medewerker uit de private secto. En extralegaal pensioen brengt al jaren niet meer dan 0,5 % op dus je hebt 200 jaar nodig voor een verdubbeling van het gebruik.

      1. Tenslotte nog dit : de loonverschillen tussen prive en overheid zijn sinds de economische crisis naar nul geevolueerd. Het is zelfs zo dat je als ambtenaar momenteel meer verdient dan in de private sector. Vandaar dat de overheid met stip de aantrekkelijkste werkgever is. Je mag ook niet vergeten dat een ambtenaar minimaal tweemaal zoveel vakantie heeft. En geen budgettaire verantwoordelijkheid want het is spelen met het belastinggeld dat gegarandeerd binnenkomt. Kortom een lazy existence.

       1. Beste

         

        Blijkbaar ligt het onderwerp  bij jou op de maag ofwel dicht aan het hart. Ik hoop dat het laatste voor jou geldt.

        Persoonlijk heb ik een volledige loopbaan kunnen waar maken zonder partij- en zonder syndicaatkaart. Wel heb ik dienst gedaan letterlijk van Oostende  t.e.m. Maaseik. Het was niet altijd gemakkelijk maar ik heb gezondheid en geluk gekend en vooral steeds de vrijheid van eventuele keuze tussen private en openbare sector. Vele jaren was ik contractueel of tijdelijk. Toen de fameuze  “vaste benoeming” er kwam , duurde het een vol jaar wanneer ik dit besefte.

        Ik heb het geluk gekend nooit politieke, sociale af andere afhankelijkheid te kennen, wel aanhankelijkheid aan mijn beroep en loyale inzet, althans naar mijn  persoonlijke indruk. Ik wens u hetzelfde geluk toe.

        Hierbij sluit ik dit “debat” af omdat ik daar niet goed in ben en mijn laatste “argument” thuis hoort op een nieuwjaarskaartje en niet op een “forum”.

        Stel het goed!

         Denise   

        1. Ik ben blij dat het voor jou een positieve ervaring was. Ik zal zelf blijven pleiten voor 1 statuut en meer gelijkheid tussen alle ambtenaren, werknemers en zelfstandigen in onze maatschappij. Ik houd gewoon niet van privileges en bijzondere statuten voor hetzelfde werk of taken. En dat ligt inderdaad gevoelig omdat ik op dit vlak schrijnende discrepanties heb beleefd. Het ga je goed.
       2. Ik wil hier graag op reageren. Mijn loon in de privé was zowat 40% hoger dan wat ik nu verdien in de overheid. Verlofrechten zijn iets minder in overheid. Flexibiliteitseisen worden dagelijks verscherpt en zijn intussen quasi gelijk aan de privé. Enkel het pensioen zou eventueel nog aantrekkelijk zijn. Voorlopig is het enkel de betere balans tussen privé en werk wat me overhaalde, na burn-out in de privé. Wat de lazy existence betreft, ik kan met 100% zekerheid stellen dat er daarvan geen sprake is. Integendeel, ik voorspel dat als huidige evoluties zich verder zetten er binnenkort steeds meer burn-outs zullen zijn bij overheidspersoneel.
   3. Nogmaals : het is onderzocht door internationale instellingen. Een belgische ambtenaar verdient over de hele carriere 10 % meer dan een equivalente medewerker in de private sector. De foute informatie die door ambtenaren zelf wereldkundig wordt gemaakt hierover moet dringend gecorrigeerd worden.
   4. Hetgeen mij opvqlt is dat diegenen die 'in het politieke en ambtelijke systeem ' zitten de schuld voor de exuberante scheeftrekkingen bij de bevolking leggen terwijl ze zelf hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen bepalen. Burgers die braafjes hun belastingen betalen, moeten maar accepteren dat het politieke en ambtelijke systeem hen elk jaar meer uitzuigt. Vermits ze ook nog eens verplicht worden volgens de wet hun stem te geven aan dit systeem is het duidelijk dat we eigenlijk in een modern slavernijsysteem zitten.
    1. Lonen liggen misschien lager dan in de privésector al betwijfel ik dat.ook, dan nog niet te spreken van alle voordelen die men kan hebben zoals werkzekerheid, dubbel aantal vakantiedagen - waar ik het nut niet van snap vergeleken met de. privaat sector én ...niet te vergeten de hogere pensioenen. Allemaal een reden om te proberen zo snel mogelijk je broodjes gebakken te hebben . Kennis en kunde is minder belangrijk om het te verwerven, beter is Wie dat je kent. Ik meen dat 95% van de ambtenaren hun baan kreeg omdat ze een relatienetwerk hadden. Examens en testen zijn maar een formaliteit als je weet dat de vragen beschikbaar zijn langs informele weg en dat ze weinig wijzigen door heen de jaren. Ander feit is dat ze een loopbaanonderbreking konden doen en dan een andere baan uitproberen op een andere (overheids) dienst  als die tegenvalt stappen ze gewoon terug in hun vroegere job, dat is pas werkzekerheid nietwaar!!  Ik heb tijdelijke banen voor de overheid gedaan en weet goed hoe dit wereldje intern werkt.

  2. Omdat de Belgen dit gewoon allemaal pikken en braafjes verder doen...
 3. Kunnen we vragen aan overheden, ook lokale zoals steden en gemeenten, om correct om te gaan met natuur? Mag er in elke deelgemeente een veteranenboom of een solitaire boom doorgroeien, zonder geamputeerd te worden? Mogen open ruimtes natuurlijker ingericht worden, naargelang de context waarin ze zich bevinden? Krijgt de kust weer een natuurlijke duinengordel? Mogen waterlopen natuurlijke oevers krijgen? Willen overheden een voorbeeld zijn van hoe er goed wordt omgegaan met natuur?

  1. Rita Van de Voorde, je pleit voor een actievere rol van de overheid. Zet je discussie gerust verder onder het Debat: Hebben we de overheid eigenlijk wel nodig? Ik vermoed dat je antwoord op die vraag ja is als je vindt dat die moet instaan voor meer natuur? Alvast dank om daar verder te debatteren!

   1. Ook ik vind meer natuur in eigendom van de overheid belangrijk. Het blijft jammer genoeg de enige oplossing om duurzame biodiversiteit te garanderen.

  2. Volgens de biologische definitie van natuur bestaat er in België GEEN natuur wel een halfnatuur omdat elk plekje in dit land beroerd is door mensenhanden. Natuur wordt nu belangrijker nu men er een geldwaarde op kan plakken. Hierdoor ontstaat er ook een opsplitsing van natuur; De natuur die de kapitaalkrachtige elite zich kan kopen en de publieke natuurlocaties. Deze locaties die zijn dan nog verdeeld in continu openbare plekken en beperkt openbare plaatsen. Bv. Gemeentebossen kunnen in het jachtseizoen gesloten zijn voor het publiek zodat een beperkte groep hun elitaire hobby kan botvieren onder het mom van wildheer. Daar naast staat de zwaar gesubsidieerde privé organisatie Natuurpunt die praktisch de ganse subsidiekoek monopoliseert en uitgegroeid is tot een lobby van vrienden die zich liever bezighouden met het "tuinieren" in deze systemen dan een degelijke baan te gaan zoeken. Ze hebben met een " agressieve" ledenwervingspolitiek - o.a. het terug opzoeken van ex leden en niet-hernieuwers van de lidmaatschappen om ze te overtuigen - al 100.000 leden. Elk lid betekent meer subsidies! En dan is er nog een groep professionals die continu de wetgeving uitpluist en alle mogelijke wettelijke middelen probeert om de subsidiekraan te kunnen uitmelken. Alles onder het motto "bescherming van de biodiversiteit en bescherming van de leefomgeving" . Ook hype van de klimaatsverandering wordt misbruikt want ze ontbossen evenveel als de rest zogezegd om de andere biodiversiteit!  Daarom dat de overheid meer aandacht zo moeten schenken aan natuurbehoud. Het is tenslotte onze levensomgeving die we allen delen en die niet alleen is bestemd om door een elite te worden beheerd. Nu natuur ook in financiële waarden kan worden uitgedrukt zullen ze het misschien gaan begrijpen in Brussel.


   1. We zijn het dus eens dat overheidsbezit van groene zones de biodiversiteit kan vooruithelpen. Dat een vrijwilligersorganisatie gesubsidieerd wordt voor natturbeheer is omdat de overheid hier aan outsourcing doet. Heft geen verkeerd model te zijn.
    1. outsourcing? sinds wanneer is subsidiëring outsourcing?

     Natuurpunt is een organisatie geëvolueerd van vrijwilligersorganisatie naar een geoliede firma van "professionelen" , is privé en werkt afgezien van de subsidiereglementering helemaal onafhankelijk. Verder slokt de vereniging door haar monopoliepositie voor 80 % van de subsidies op voor "natuurbehoud". hun huidige filosofie is eerder gericht op het beoefenen van hun hobby dan een echt natuurgerichte strategie. Hoe verklaar je anders hun ontbossingspolitiek ten voordele van de heidevorming? Heide is in België een onnatuurlijke vegetatievorm ontstaan door de desastreuze ontbossing van de mens doorheen de eeuwen; de gronden waren zo uitgeput en verzuurd dat alleen struikhei zich er kan handhaven. Heide is in plantkunde een regressie van de vegetatievormen; Komt alleen van nature voor aan de rotsige Europese kusten waar geen bomen kunnen groeien omdat de grond er te arm is  en de wortels van bomen er geen houvast hebben. Van waar dan die belangstelling? Omdat op de Ferrariskaarten (17e eeuwse (pre industriële legerkaarten van Oostenrijkers bezetter)     17e eeuwse

     1. Je hebt gelijk wat betreft de heide. Het hangt er wel vanaf wat de ecologische waarde is van de gekapte bossen. De oplossing is dat de overheid voorwaarden verbindt aan de subsidiering. Voor de opmaak van ecologisch verantwoorde ingrepen moet je naar het INBO kijken, maar de juiste keuzes op wetendchappelijk vlak stroken niet met de beleidskeuzes.
 4. Nu ook weer jaarlijkse index aanpassing huur appartement , het pensioen werd echter niet aangepast, waarom niet?

 5. Het l is ziek. land is ziek. Niemand  heeft nog iets voor anderen over zonder eerst veel geld.  Maandelijks worden miljarden  verspild omdat in overheidsinstanties  de belasringbetaler niet voor vol wordt aangezien. Klap op de vuurpijl is het winst maken op bejaarfenzorg en het daarvoor  bestemde geld af te leiden naar de zakken van uitgekookte slimmerikken. Bejaarden in hun vet laten gaar smoren. Een uitdrukking waar in bepaalde kringen met betere salariering (hoewel ten onrechte)  hard om gelachen wordt. Ik ken de realiteit. Had en heb buren en familie die in diverse overheidsafdelingen werken of gewerkt hebben.  Hoe hoog moet je het kennisniveau inschatten als burokraten niet eens de troonrede 2 jaar achter elkaar  een simpel wachteoord kunnen geven? Als je eenmaal opp het pluche zit hoef je niets meer te doen. Je schuift vanzelf door de loonschalen. De belastingbetaler is toch gek.  Met de achterlijke CAO's hebben we niet zo maar 40 a 50-duizend vaklieden naar Duitsland gejaagd.  Het CPB zal nog vele jaren klagen over het voortdurende gebrek aan starters van kennisintensieve bedrijven. En de miljoen werklozen  kunnen fluiten naar werk. Men zal verbaasd zijn over het grote aantal technici  dat ver onder  het opleidingsniveau werkt. Terwijl  een legioen   papieren mensen zonder meetbare bijdrage aan de maatschappij van enorme salarissen wordt voorzien die onbereikbaar zijn voor diegenen die vaak  eel veel aan de maatschappij bijdragen.  Die  calvinistische minachting voor eerlijk handwerk zou na 400 jaar afgelopen moeten zijn.  Dat geldgesjacher  in die sector is een belediging voor de eerlijke werkman.  Het is een teken aan de wand dat dat calvininistische denken recht aansluit op het angelsaksische neokapitalisme wardoor wij zoveel bedrijven hebben verloren.

   

 6. DEBAT 16: MOBILITEIT: MOET DE BURGER BIJDRAGEN AAN EEN EFFICIENTE MOBILITEIT DOOR NIET BEZIT MAAR RENDEMENT D.W.Z. GEBRUIK TE BELASTEN OP BASIS VAN MAATSCHAPPELIJKE MILIEU EN INFRASTRUCTUUR BEHOEFTES.

 7. Wie moet dat beoordelen?. Wie moet dat kontroleren?  Nog meer overheidsmelkertbanen?  We komen om in het papier.  Hele radio/TV-programmas  draaien nu al  week na week op de eindeloze reeks stommiteiten en miskleunen bij allerlei overbetaalde regeltjeshandhavers  en -uitvoerders. Leer een vak  en ga eindelijk rrnd werken.  Overal komen we handen te kort, maar ook heel veelkennis te kort.