• Atlassian Confluence and Confluence Plugins

  License Information for Confluence

  Confluence 6.0.3

  Copyright © 2003 - 2015 Atlassian Corporation Pty Ltd.

  The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless otherwise specified therein.

  This product includes software developed by the Apache Software Foundation.

  This product also includes the following libraries which are covered by the GNU LGPL license:

  This product also includes code written by other third parties.

  Additional details regarding these and other third party code included in this product, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory under the Confluence installation directory.

  License Information for Confluence Plugins

  Team Calendars 5.3.20

  Copyright © 2002 – 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

  Het gebruik van deze plug-in is onderworpen aan de voorwaarden van de Atlassian Eindgebruikersovereenkomst, tenzij daarin anders gespecifieerd.

  Deze plug-in bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

  Deze plug-in bevat ook door derde partijen geschreven codes.

  Bijkomende gegevens over deze en andere codes van derden die in deze plug-in vervat zitten, inclusief toepasselijke copyrights en juridische en aan licentie gerelateerde kennisgevingen, zijn beschikbaar in de 'licenties' woordenlijst in de plug-in.